Happy Tej

Gyakori kérdések

Partnereinknek

 kek-kerdojel Mi a teendőm a szállítólevelekkel?

A szállítólevelek általában 3 példányosak, amelyből minden lapot alá kell írni és le kell bélyegezni, ezzel igazolva a termékek átvételét. A szállítólevelek 1 példánya az átvevő intézményé, az az Önöké, a megmaradt példányokat pedig minden esetben vissza kell juttatniuk hozzánk, amit az alábbiak szerint tehetnek meg:

Rögtön visszaadják a sofőrnek – amennyiben nem találkoznak a sofőrrel, akkor a következő szállítási napon a termék lerakási helyére kell kirakni, illetve továbbíthatják postai címünkre: Happy Tejtermék Kft., 5600 Békéscsaba, Kisrét 86. vagy a 1135 Budapest, Lehel u. 61. 3/303.

Kérjük, hogy a szállítóleveleken a termékek megnevezését semmilyen esetben ne módosítsák!

kek-kerdojel Mit tegyek, ha a tejtermékek 12 óráig nem érkeznek meg?

FONTOS!! Ezt minden esetben jelezni szükséges a ++36-70/606-9179-es telefonszámon vagy iskolatej@happytejtermek.hu email címen!

kek-kerdojel Hová fordulhatok, ha a tejtermékeknél minőségi problémát tapasztalok?

Ezt minden esetben írásban jelezni szükséges a iskolatej@happytejtermek.hu email címre termék megnevezésével – annak lejárati idejével, valamint a gyártási számmal együtt, valamint lehetővé kell tenni, hogy a termékből mintát vegyünk az esetleges probléma kivizsgálása végett! 

kek-kerdojel Hová fordulhatok, ha a tejtermékek mennyisége eltér a szállítólevélen szereplő mennyiségtől?

Ebben az esetben a szállítólevél összes példányára fel kell vezetni, hogy ténylegesen mekkora mennyiséget, vetek át az adott termékből!

Ezt minden esetben írásban jelezni szükséges a iskolatej@happytejtermek.hu email címre, az esetleges termék – termékek pótlására vonatkozóan, illetve ha ez a lehetőség nem teljesülne!

kek-kerdojel Hogyan tárolhatom a tejtermékeket?

A 19/2021. (V. 5.) AM rendelet 5. §-a értelmében azon nevelésioktatási intézménynek, amelynek nincs megfelelő kapacitása a beérkező, hűtve tárolást igénylő termék hűtve tárolására, gondoskodnia kell arról, hogy a terméket a szállítás napján a végső kedvezményezettek elfogyasszák.

Annak a nevelési-oktatási intézménynek, amely nem rendelkezik a hűtést igénylő és el nem

fogyasztott termékek hűtve tárolásának feltételeivel, gondoskodnia kell a megmaradt tejmennyiség előírásszerű megsemmisítéséről vagy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő takarmányozási célú átadásáról. A fel nem használt termék a gyártóüzembe nem szállítható vissza.

Azon nevelési-oktatási intézményben, ahol az előírásoknak megfelelő hűtve tárolás feltételei biztosítottak, a termék a csomagoláson feltüntetett fogyaszthatósági határidőig tárolható és felhasználható. – Kérjük az Agrárminisztérium rendeletében közzétettek tudomásul vételét!

FONTOS! Amennyiben, van az Önök intézményében már kihelyezett hűtő, amely a Happy Tejtermék Kft. tulajdona, abban az esetben a használatát továbbra is biztosítjuk.

kek-kerdojel Mikor és miért szükséges létszámjelentést küldeni?

Amennyiben a beiratkozott létszámban változás következik be vagy tanítás nélküli munkanap van az intézményükben az erre vonatkozó módosítási igényüket a iskolatej@happytejtermek.hu e-mail címre kérjük küldjék el mielőbb, de legkésőbb a kiszállítást megelőző 48 órával (munkanapok figyelembe vételével)!

A Magyar Államkincstár által közzétett havi nyilvántartás kitöltésének részét képezik az intézményekbe beiratkozott gyermekek létszámadatai.

„Beiratkozottak_létszáma” – (letöltések mappában megtalálható) táblázatot, minden esetben küldjék meg részünkre, amennyiben az intézményükben létszám módosítás történik! (Pl.: beiratkozott, kiiratkozott stb.)

Figyelem! A megadott beiratkozott gyermekek létszáma alapján szállít Cégünk az Önök intézményébe óvoda- és iskolatejet! (a Fenntartóval kötött szerződéses adatok figyelembevételével)

kek-kerdojel Hogyan jelezzem, ha intézményünkben – az előírtakon kívül – egyéb szünet is lesz?

Ezt minden esetben a iskolatej@happytejtermek.hu  címen szükséges jelezni, a szünetet megelőző utolsó és a szünet utáni első tanítási nap megjelölésével, de legkésőbb a kiszállítást megelőző 48 órával (munkanapok figyelembe vételével) juttassák el részünkre!

kek-kerdojel Mi a tennivalóm, ha változás történik az intézmény adataiban?

Az adatváltozást minden esetben 5 napon belül jelenteni szükséges a iskolatej@happytejtermek.hu e-mail címen!

Leendő partnereinknek

kek-kerdojel Hogyan tudok csatlakozni az iskolatej programhoz?

Amennyiben, mint iskola kezdeményezné a csatlakozást, azt vagy jelezze a fenntartójának, aki megkereshet minket, vagy pedig közvetlenül  vegyék fel a kapcsolatot a csatlakozási igényükkel cégünket és rövid időn belül kollégánk felkeresi a fenntartót az ajánlatunkkal – mely a következő 2023/2024-es tanévre vonatkozik majd!

Amennyiben mint fenntartó szeretne csatlakozni, úgy keressen fel minket elérhetőségeink valamelyikén és kollégáink rövid időn belül tájékoztatják a lehetőségeikről.

kek-kerdojel Hogyan tud az intézmény a legegyszerűbben csatlakozni?

Úgy, ha letölti a „Letöltések” menüpontban található Jelentkezési lap-2022-23, majd kitölti és elküldi a iskolatej@happytejtermek.hu e-mail címünkre.

A FM rendelet alapján a következő tanévben lesz lehetőség azaz:

„11§ (1) A fenntartó az adott tanév kezdetét megelőző május 5-éig előzetes ajánlattételi kiírást tesz közzé, amelyben megjelöli az ellátandó nevelési-oktatási intézményeket és azok adatait, és nevelési-oktatási intézményenként rögzíti a programban kiosztandó termékek körét, amelynek tartalmaznia kell legalább heti egy natúr terméket. E rendelet rendelkezései szerint elkészített ajánlattételi kiírást a közzétételtől számított tizenöt napon belül a fenntartó köteles tájékoztatásul megküldeni a miniszternek is a Kincstár honlapján közzétett közleményben megjelölt elektronikus levelezési címre. A kérelmezőnek az ajánlatát legkésőbb az adott tanév kezdetét megelőző május 12-éig kell megküldenie. A kérelmező egy adott nevelési-oktatási intézmény vonatkozásában csak azon termékeket szerepeltetheti az ajánlatában, amelyeket az ajánlati kiírásban az adott nevelési-oktatási intézmény kapcsán a fenntartó előír.”

kek-kerdojel Mikor ingyenes a programban való részvétel?

A hatályos rendelet (19_2021 (V. 5.) AM rendelet (2022.04.02-2022.09.14. hatályos) értelmében, minden a Magyarország területén működő intézmény, amely általános iskolai nevelésben-oktatásban részt vevő tanuló, vagy a szakképzési törvény 18. §-a szerinti intézményben óvodai nevelésben részt vevő gyermek.

kek-kerdojel Hogyan történik a szerződéskötés?

A szerződés kötés mindig az aktuális rendeletben foglaltaknak megfelelően történik.19_2021 (V. 5.) AM rendelet (2022.04.02-2022.09.14. hatályos)

kek-kerdojel Van-e további teendője a fenntartónak a szerződéskötés után?

Egyéb teendője nincsen, mivel cégünk az összes adminisztrációs terhet átvállalja, továbbá vállalja az általa fenntartott intézményekkel történő folyamatos kapcsolattartást!

2022. augusztus 8.

Fenntartóknak

Jelenleg 54.000 gyermeknek közel 300 iskolában biztosítjuk a programban való részvételt országszerte

Tovább

Iskoláknak

Cégünk, az iskolák támogatásának érdekében, a következő szolgáltatásokat biztosítja

Tovább

Gyakori kérdések

A rendeléseket, illetve rendelésmódosításokat milyen módon, és meddig adhatom le?

Tovább
Tel.: +36 (70) / 333-29-92, +36 (20) / 279-11-44 | Email: happytejtermek@gmail.com | © Happy Tejtermék Kft. 2012 - 2023