Happy Tej

Gyakori kérdések

Partnereinknek

 kek-kerdojel Mi a teendőm a szállítólevelekkel?

A szállítólevelek általában 4 példányosak, amelyből minden lapot alá kell írni és le kell bélyegezni, ezzel igazolva a termékek átvételét. A szállítólevelek 1 példánya az átvevő intézményé, az az Önöké, a megmaradt példányokat pedig minden esetben vissza kell juttatniuk hozzánk, amit az alábbiak szerint tehetnek meg:

Rögtön visszaadják a sofőrnek – amennyiben nem találkoznak a sofőrrel, akkor a következő szállítási napon a termék lerakási helyére kell kirakni, illetve továbbíthatják postai címünkre: Happy Tejtermék Kft., 5600 Békéscsaba, Kisrét 86. vagy a 1135 Budapest, Lehel u. 61. 3/303.

Kérjük, hogy a szállítóleveleken a termékek megnevezését semmilyen esetben ne módosítsák!

kek-kerdojel Mit tegyek, ha a tejtermékek 11 óráig nem érkeznek meg?

FONTOS!! Ezt minden esetben jelezni szükséges a +36-70/606-88-46-as telefonszámon vagy happytejtermek@gmail.com email címen!

kek-kerdojel Hová fordulhatok, ha a tejtermékeknél minőségi problémát tapasztalok?

Ezt minden esetben írásban jelezni szükséges a happytejtermek@gmail.com email címre termék megnevezésével – annak lejárati idejével, valamint a gyártási számmal együtt, valamint lehetővé kell tenni, hogy a termékből mintát vegyünk az esetleges probléma kivizsgálása végett! 

kek-kerdojel Hová fordulhatok, ha a tejtermékek mennyisége eltér a szállítólevélen szereplő mennyiségtől?

Ebben az esetben a szállítólevél összes példányára fel kell vezetni, hogy ténylegesen milyen mennyiségben vették át az adott terméket – termékeket!

Ezt minden esetben írásban jelezni szükséges a happytejtermek@gmail.com email címre, az esetleges termék – termékek pótlására vonatkozóan, illetve ha ez a lehetőség nem teljesülne!

kek-kerdojel Hogyan tárolhatom a tejtermékeket?

A termékeket minden esetben hűtőszekrényben kell tárolni!

A 2018/2019-es tanév megkezdésekor minden intézményünknek megküldött tájékoztatóban jeleztük, hogy a “termékek tárolásához esetlegesen szükséges hűtő igényeket 2018.08.24-én 16 óráig tudjuk fogadni (tekintettel arra, hogy az szeptemberi kezdésre a termékek hűtését a lehetőségekhez képest minél hamarabb biztosítani tudjuk), a tanévben új igényt(ket) nem áll módunkban felvenni! (csak meghibásodott készülék miatti csere esetén)”

kek-kerdojel Mikor és miért szükséges létszámjelentést küldeni?

Amennyiben a beiratkozott létszámban változás következik be vagy tanítás nélküli munkanap van az intézményükben az erre vonatkozó módosítási igényüket a happytejtermek@gmail.com e-mail címre kérjük küldjék el mielőbb, de legkésőbb a kiszállítást megelőző 48 órával (munkanapok figyelembe vételével) juttassák el részünkre!

A beiratkozott gyermekek létszámára a havi nyilvántartás elkészítéséhez is szükség van, ezért fontos, hogy naprakészen dátum szerint legyenek szívesek jelezni felénk (általános iskolai tanulók létszáma SNI nélkül és SNI tanulói létszámot külön szedve)!

A Magyar Államkincstár által közzétett havi nyilvántartás kitöltésének részét képezik az intézményekbe beiratkozott gyermekek létszámadatai.

“Beiratkozottak_létszáma” – (letöltések mappában megtalálható) táblázatot, minden esetben küldjék meg részünkre, amennyiben az intézményükben létszám módosítás történik! (Pl.: beiratkozott, kiiratkozott stb.)

Figyelem! A megadott beiratkozott gyermekek létszáma alapján szállít Cégünk az Önök intézményébe óvoda- és iskolatejet! (a Fenntartóval kötött szerződéses adatok figyelembevételével)

kek-kerdojel Mit tegyek, ha a hiányzó gyerekek létszáma meghaladja a rendelési létszám 15%-át?

A földművelésügyi miniszter 21/2017. (IV. 26.) FM rendelete értelmében a 2017/2018-as tanévtől kezdődően már nem szükséges felénk jelezni ezt a hiányt! A fennmaradó termékeket a jelenlévő diákok körében kell kiosztani!

kek-kerdojel Hogyan jelezzem, ha intézményünkben – az előírtakon kívül – egyéb szünet is lesz?

Ezt minden esetben a happytejtermek@gmail.com  címen szükséges jelezni, a szünetet megelőző utolsó és a szünet utáni első tanítási nap megjelölésével, de legkésőbb a kiszállítást megelőző 48 órával (munkanapok figyelembe vételével) juttassák el részünkre!

kek-kerdojel Mi a tennivalóm, ha változás történik az intézmény adataiban?

Az adatváltozást minden esetben 5 napon belül jelenteni szükséges a happytejtermek@gmail.com e-mail címen!

Leendő partnereinknek

kek-kerdojel Hogyan tudok csatlakozni az iskolatej programhoz?

Amennyiben, mint iskola kezdeményezné a csatlakozást, azt vagy jelezze a fenntartójának, aki megkereshet minket, vagy pedig közvetlenül  vegyék fel a kapcsolatot a csatlakozási igényükkel cégünket és rövid időn belül kollégánk felkeresi a fenntartót az ajánlatunkkal – mely a következő 2019/2020-as tanévre vonatkozik majd!

Amennyiben mint fenntartó szeretne csatlakozni, úgy keressen fel minket elérhetőségeink valamelyikén és kollégáink rövid időn belül tájékoztatják a lehetőségeikről.

kek-kerdojel Hogyan tud az intézmény a legegyszerűbben csatlakozni?

Úgy, ha letölti a „Letöltések” menüpontban található Jelentkezési lapunkat, majd kitölti és elküldi a happytejtermek@gmail.com e-mail címünkre.

A FM rendelet alapján a következő tanévben lesz lehetőség azaz:

„10. § (1) A fenntartónak az adott tanév kezdetét megelőző év május 5-éig előzetes ajánlattételi kiírást kell közzétennie, amelyben meg kell jelölnie az ellátandó intézményeket és azok adatait, és rögzítenie kell intézményenként a programban kiosztandó termékek körét. A szállító az ajánlatát legkésőbb az adott tanév kezdetét megelőző május 12-éig beérkezőleg köteles megküldeni. A szállító egy adott intézmény vonatkozásában csak azon termékeket szerepeltetheti az ajánlatában, amelyeket az ajánlati kiírásban az adott intézmény kapcsán a fenntartó előír.”

kek-kerdojel Mikor ingyenes a programban való részvétel?

Abban az esetben, ha a település a hatályos rendelet értelmében a 100%-osan támogatott kategóriába tartozik. (7. melléklet a 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet tartalmazza) Ennek meghatározásában segítséget kérhet tőlünk elérhetőségeinken.

kek-kerdojel Amennyiben a település nem 100%-ban támogatott, akkor is részt vehetek a programban?

A programban mindenki részt vehet, de ebben az esetben az Állam Kincstár által nem támogatott összeget a fenntartó köteles megfizetni!

kek-kerdojel Kikre vonatkozik a programban való ingyenes részvétel?

Az általános iskola tanulóinak teljes létszámára, tehát az általános iskolás gyerekekre (1–8. osztályig) – valamin a 7. melléklet a 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet tartalmazza a helységet.

kek-kerdojel Óvodák is részt vehetnek az iskolatej programban?

Óvodások is részt vehetnek a programban, azonban rájuk más szabályok vonatkoznak, mint az általános iskolásokra! – Pontos információkért a “Kapcsolatok” menüpont alatt található elérhetőségeinken érdeklődjenek!

kek-kerdojel Hogyan történik a szerződéskötés?

A szerződés kötés mindig az aktuális rendeletben foglaltaknak megfelelően történik.

kek-kerdojel Van-e további teendője a fenntartónak a szerződéskötés után?

Egyéb teendője nincsen, mivel cégünk az összes adminisztrációs terhet átvállalja, továbbá vállalja az általa fenntartott intézményekkel történő folyamatos kapcsolattartást!

2019. október 16.

Fenntartóknak

Jelenleg 54.000 gyermeknek közel 300 iskolában biztosítjuk a programban való részvételt országszerte

Tovább

Iskoláknak

Cégünk, az iskolák támogatásának érdekében, a következő szolgáltatásokat biztosítja

Tovább

Gyakori kérdések

A rendeléseket, illetve rendelésmódosításokat milyen módon, és meddig adhatom le?

Tovább
Tel.: +36 (70) / 333-29-92, +36 (20) / 279-11-44 | Email: happytejtermek@gmail.com | © Happy Tejtermék Kft. 2012 - 2022